top of page

הפרת הבטחת נישואים

ענייני נישואין וגירושין של יהודים בישראל הנם  בשיפוטם הייחודי של בתי דין רבניים. הפרת הבטחת נישואין אינה בענייני נישואין, מאחר ומדובר בארוע המתרחש בטרם באו בני הזוג בברית הנישואין. הפרת הבטחת נישואין, נסמכת על הדין האזרחי ועשויה להיחשב כהפרת "חוזה" וככזו מושתת היא על דיני החוזים.

 

ניתן לתבוע פיצוי על הפרת הבטחת נישואין, בגין הנזק הכלכלי הממשי שנגרם לבן הזוג הנפגע ובגין עוגמת הנפש.

bottom of page