Signing a Contract

נוטריון

משרדנו מעניק שירותי נוטריון בשפה העברית, אנגלית וספרדית

 

להלן דוגמה לשירותים המוענקים במשרדנו, בבית הלקוח ובחו"ל:

 • אימות נוטריוני של הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין (במקום אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה).

 • אישור צוואה נוטריונית.

 • יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר.

 • אישור נוטריוני למשכנתא.

 • יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.

 • אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) היה מוסמך לכך.

 • אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).

 • אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.

 • אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה/אישור אחרים).

 • לקבל תצהיר, לאשר תצהיר ולאשר הצהרה אחרת.

 • אישור נוטריוני שאדם חי (אישור חיים).

 • אישור נכונותה של רשימת מצאי.

 • לערוך העדה של מסמך סחיר (התראה נוטריונית בגין שטר או שיק שחולל או שלא שולם).

 • מתן שירותים נוטריונים עבור כל פעולה הנמצאת בסמכות של נוטריון ציבורי.

 • אישורי אפוסטיל (אישורים לפי אמנת האג לצורך הכרה במסמכים ציבוריים) - apostille.

 • שירותי נוטריון עד הבית.

 • שירותי נוטריון ישראלי בחו"ל - החתמת אזרחי ישראל במקום מושבם בחו"ל על מסמכים, יפוי כח ותצהירים.

 

תעריפי שירותי הנוטריון קבועים בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) ואסור לנוטריון לגבות תשלום
גבוה או נמוך מהתעריף הקבוע בתקנות.