top of page
Signing a Contract

נוטריון

משרדנו מעניק שירותי נוטריון בשפה העברית, אנגלית וספרדית

 

להלן דוגמה לשירותים המוענקים במשרדנו, בבית הלקוח ובחו"ל:

 • אימות נוטריוני של הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין (במקום אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה).

 • אישור צוואה נוטריונית.

 • יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר.

 • אישור נוטריוני למשכנתא.

 • יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל.

 • אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) היה מוסמך לכך.

 • אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור).

 • אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך.

 • אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה/אישור אחרים).

 • לקבל תצהיר, לאשר תצהיר ולאשר הצהרה אחרת.

 • אישור נוטריוני שאדם חי (אישור חיים).

 • אישור נכונותה של רשימת מצאי.

 • לערוך העדה של מסמך סחיר (התראה נוטריונית בגין שטר או שיק שחולל או שלא שולם).

 • מתן שירותים נוטריונים עבור כל פעולה הנמצאת בסמכות של נוטריון ציבורי.

 • אישורי אפוסטיל (אישורים לפי אמנת האג לצורך הכרה במסמכים ציבוריים) - apostille.

 • שירותי נוטריון עד הבית.

 • שירותי נוטריון ישראלי בחו"ל - החתמת אזרחי ישראל במקום מושבם בחו"ל על מסמכים, יפוי כח ותצהירים.

 

תעריפי שירותי הנוטריון קבועים בתקנות הנוטריונים (שכר ושירותים) ואסור לנוטריון לגבות תשלום
גבוה או נמוך מהתעריף הקבוע בתקנות.

bottom of page